Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boerderijlodge Achterhoek te Dinxperlo

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van De Boerderijlodge Achterhoek, Kalverweidendijk 40, 7091RN te Dinxperlo.

Waar je in deze voorwaarden leest “gast(en)”kunt je ook lezen “huurder(s)”of “gebruiker(s)”.

Kim Ooms is de beheerder/eigenaar van De Boerderijlodge Achterhoek. De beheerder/eigenaar kan zich laten vervangen. Waar je in deze voorwaarden “beheerder” leest kun je ook “eigenaar” lezen.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.

De beheerder kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot De Boerderijlodge Achterhoek ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

Wanneer er meer personen aanwezig zijn dan bij de reservering aangegeven dan kan het recht van toegang tot De Boerderijlodge Achterhoek geweigerd worden.

De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gast(en) het tegendeel kunnen bewijzen.

Gasten van De Boerderijlodge Achterhoek dienen zich te houden aan de richtlijnen die vermeld staan in de handleiding.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Tarieven

De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit, verwarming, keuken,- bad,- en bedlinnen, Wifi, BTW en toeristenbelasting. Schoonmaakkosten zit niet in het nachttarief en wordt apart in rekening gebracht op de factuur.

De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.

De gast is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een eventuele verzekering.

De tarieven van De Boerderijlodge zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

Reservering en bevestiging

De overeenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

Na ontvangst van je reserveringsverzoek stuurt De Boerderlijlodge een bevestiging per e-mail met een betaalverzoek. Bij ontvangst van de aanbetaling van 50% is de reservering definitief.

Vroegtijdig vertrek van de huurder, ongeacht de reden, geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de huurprijs, zelfs niet gedeeltelijk.

Betaling

Voor de reservering vragen wij een aanbetaling van 50%.

Wij vragen om het resterende bedrag 3 weken voor aankomst te voldoen.

Je ontvangt hiervoor een factuur.

De overige kosten zoals bijvoorbeeld gebruik van hout voor de hottub dien je bij vertrek af te rekenen. Dat kan cash of met een betaalverzoek.

Annulering

Indien je onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dien je dit z.s.m. bij de beheerder te melden zodat het vrijgekomen gastenverblijf alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.

Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:

De gast kan gratis annuleren tot 60 dagen voor aankomst.

De gast betaalt 50% van de totaalprijs bij annulering binnen 60 dagen tot 21 dagen voor aankomst.

Bij annulering binnen 21 dagen voor aankomst betaalt de gast 100%.

Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk per e-mail te worden doorgegeven aan de Boerderijlodge Achterhoek.

Mocht De Boerderijlodge door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan verbindt de verhuurder zich er toe de volledig betaalde som onmiddellijk terug te betalen aan de huurder. Er kan verder geen enkele vorm van schadevergoeding gevraagd worden door de huurder.

Aansprakelijkheid

Alle risico’s m.b.t. een verblijf in Boerderijlodge Achterhoek incl. gebruik van de wellness faciliteiten zijn voor rekening van de gasten.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf op De Boerderijlodge Achterhoek.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten te worden gemeld en te worden vergoed.

De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

Diversen

De Boerderijlodge dient opgeruimd achtergelaten te worden.

Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan. De afwas moet gedaan zijn.

De huurder respecteert de (buurt)bewoners en de omgeving in het algemeen: fauna, flora, inboedel, enz.

De Boerderijlodge huur je voor eigen gebruik en niet voor onderverhuur.

De huurder stelt de eigenaar of beheerder onmiddellijk op de hoogte van eventuele defecten.

De huuder geeft toegang aan de eigenaar, beheerder en/of klusjesmannen tijdens het verblijf voor eventuele dringende reparaties.

De huurder houdt zich aan de richtlijnen vermeld in de handleiding van de Boerderijlodge. huurovereenkomst te houden.

Het is verboden te roken in de Boerderijlodge.

Opgesteld 15 maart 2024